Posts

Voor de Françoisprijs 2012 zijn negentien inzendingen ontvangen. Alle inzendingen zijn door de juryleden gelezen en beoordeeld op de volgende criteria: originaliteit en belang van het onderwerp, systematische en logische denkwijze, kwaliteit van de juridische analyse en van de conclusies, stijl en taalgebruik, en ten slotte de presentatie van het werkstuk.

De inzendingen betreffen zeer verschillende onderwerpen op het terrein van het volkenrecht en van het internationaal privaatrecht. Inzendingen zijn ontvangen van studenten van vrijwel alle Nederlandse universiteiten en tevens, zo heeft de jury verheugd geconstateerd, van studenten van de Opleiding Krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie te Breda. De kwaliteit van de inzendingen is naar het oordeel van de jury over het algemeen hoog. Het is de jury opgevallen dat veel inzendingen niet alleen in kwaliteit, maar ook in omvang hoog scoren. Werkstukken die tegen de honderd bladzijden beslaan, zijn niet uitzonderlijk.

Read more