Wisseling van voorzitter / Change of President KNVIR

, ,

For English, please see below.

Op 3 november 2023 hield de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR) haar Algemene Ledenvergadering in Den Haag. Tijdens deze vergadering trad Prof. Willem van Genugten af als voorzitter van de KNVIR na deze functie 12 jaar te hebben vervuld. Het bestuur van de vereniging heeft de leden aanbevolen om Prof. Aukje van Hoek, hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam, te benoemen tot nieuwe voorzitter, hetgeen met consensus is gebeurd. Het Bestuur is Prof. Van Genugten erkentelijk voor al het werk dat hij in de Vereniging heeft geïnvesteerd en wenst Prof. Van Hoek het allerbeste in haar nieuwe rol, die zij vanaf 1 januari 2024 zal vervullen.

Willem en Aukje

On 3 November 2023, the Royal Netherlands Society of International Law held its Annual General Meeting in The Hague. During that meeting, Prof. Willem van Genugten stepped down as President of the Society after holding this position for 12 years. The Board of the Society made a recommendation to the members to appoint Prof. Aukje van Hoek, Professor of Private International Law and Civil Procedure at the University of Amsterdam, as the new President, and she was appointed by consensus. The Board is grateful to Prof. Van Genugten for his dedication to the Society over the past 12 years and wishes Prof. Van Hoek all the best in her new role, which she shall take up on 1 January 2024.

Willem en Aukje